بررسی انواع صادرات

بررسی انواع صادرات
بررسی انواع صادرات

بررسی-انواع-صادرات1-صادرات قطعي :
عبارتست از خارج كردن كالا از قلمرو گمركي كشور بمنظور فروش ، استفاده يا مصرف در خارج از قلمرو گمركي كشور .
صادرات قطعي با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملين آن مي تواند از طريق بازارچه هاي مرزي و شركت هاي تعاوني مرزنشينان و تجار انجام گيرد . واحد هاي توليدي از طريق خريد متقابل ( BUY BACK ) و ورود موقت مواد اوليه نسبت به تهيه كالا و صادرات آن اقدام نمايند .
2- صادرات موقت :
عبارت است از خارج كردن كالا از قلمرو گمركي كشور به منظور عرضه و نمايش در نمايشگاهها ، تعمير ، تكميل و فرآوري در خارج از قلمرو گمركي كشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمركي كالاي مصرفي مانند شيريني و شكلات و از ساير فرآورده هاي غذايي توليد داخل در نمايشگاههاي خارج از كشور عرضه و به نمايش گذاشته مي شود و پس از خاتمه قسمتي از كالاي مصرفي در زمان برقراري نمايشگاه خارجي مجانناً به بازديد كنندگان داده مي شود يا به آنها فروخته شود ، در بازگشت به كشور در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشريفات مربوط به صادرات قطعي اعمال مي گردد همين طور است در مورد كالاهاي مصرفي با دوام مانند لوازم خانگي يا ماشين آلات صنعتي عرضه شده در نمايشگاههاي خارجي كه در صورت فروش پس از اتمام نمايشگاه و برگشت صاحب كالا به كشور در مورد اقلام فروش رفته در نمايشگاه تشريفات قطعي صادرات انجام مي شود در مورد برخي از دستگاهها و ماشين آلات موجود در داخل كشور ، ممكن است امكان تعمير در داخل كشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها براي تعمير بايد موقتاً بخارج از كشور ارسال شود در ارتباط به ماشين آلات و دستگاههاي مذكور نيز به تشريفات صدور موقت انجام مي شود . در مورد تكميل يك كالاي توليد داخلي در خارج كشور ، ممكن است اين عمل به خاطر نبود فن آوري در داخل يا گران تر بودن هزينه كار در كشور ، در خارج از كشور انجام و سپس كالا به كشور بازگردانده مي شود .
3- صادرات قطعي در حجم تجاري :
براي حجم يا جنبه تجاري داشتن كالا ، معيار ، ضابطه ياتعريف مشخص ارائه نشده است . در ماده 3 قانون صادرات و واردات ، مصوب 4/7/1372 آمده است كه « مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است ..... » در تبصره يك ماده مذكور نيز آمده است « ملاك تجاري بودن كالا به اين شرح ارائه شده است » كالاهائي به تشخيص گمرك براي فروش ، وارد يا صادر مي گردد ، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي ، تفكيك و بسته بندي ، به فروش مي رسد ، تجاري تلقي خواهد شد . »

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل